سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد شهابیان مقدم –
سلیمان قوهستانی –

چکیده:

تیرورقها تیرهایی با نسبت ارتفاع به طول دهانه زیاد هستند که درصنعت و ساختمان سازی کاربرد فراوانی دارند باتوجه به وجود احتمالات درمراحل ساخت این عضو سازه ای دراین مقاله سعی شده با استفاده از روش احتمالاتی مونت کارلو و با درنظر گرفتن عدم قطعیت مدول الاستیسیته پاسخ احتمالاتی جهت محاسبه بارکمانشی ارایه شود و جواب ها و نمودارهای بدست آمده از حل احتمالاتی با حل معین مقایسه شوددراین مقاله مدل اجرا محدود سازه درنرم افزار ANSYS 12.1 ایجاد شده که بوسیله آن بارکمانشی معین تیرورق محاسبه میشودو با استفاده ازابزار احتمالاتی نرم افزار تحلیل احتمالاتی جهت محاسبه بارکمانشی صورت میگیرد.