سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران زلزله
حامد حمیدی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران زلزله

چکیده:

تاکنون در علم مهندسی زلزله به اثر پس لرزه ها توجه چندانی نشده است مطالعات و تحلیلهای لرزه ای سازه ای و تحلیل احتمالاتی خطر زلزله برروی زلزله های اصلی متمرکز شده است در حالیکه وقوع پس لرزه های شدید نشان داده اند که می تواند باعث خسارتهای بیشتری و یا گاهی اوقات فروریزش و تخریب سازه هایی که در اثر زلزله اصلی آسیب چندانی ندیده اند شوند بنابراین اهمیت محاسبه احتمال افزایش آسیب پذیری در سازه های مهم از جمله سازه های خدمات رسان پس از وقوع زلزله اصلی همچون بیمارستانها و مراکز آتش نشانی و مدیریت بحران اهمیت بررسی تحلیل احتمالاتی خطی پس لرزه ها را مشخص می سازد در کشور ما ایران نیز که کشوری زلزله خیز است اهمیت مطالعه رفتار پس لرزه ها بیشتر نمایان است دراین تحقیق به مطالعه تاریخچه مدل کردن نرخ وقوع پس لرزه ها در ادبیات فنی و به طول موردی مدل متناسب با منطقه کرمان و تحلیل احتمالاتی خطر پس لرزه دراین منطقه پرداخته شده است.