سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا عبداله زاده – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ب
محمد سازجینی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی عمران -سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فاطمه زاهدی تجریشی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی عمران -سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
لیلا خانمحمدی –

چکیده:

استان های شمالی کشور ایران، گیلان، مازندران و گلستان با برخورداری ازمنابع طبیعی فراوان، موقعیت اقلیمی مناسب، امکان حمل و نقل دریایی با کشورهای همسایه و نزدیکی به پایتخت کشور، تهران، از دید صنعتی، اقتصادی و اجتماعی منطق های مهم و رو به توسعه محسوب م یشوند و ازدیدگاه جمعیتی در شمار مناطق پرتراکم کشور هستند. داده های زمین شناسی و لرزه شناسی بیان گر لرز هخیزی گسل های جنبا در بخش های مختلف این سه استان می باشد. بدین سبب اغلب بخش های ناحیه مذکور با توجه به سابقه لرز هخیزی تاریخی و فعالیت گس لهای فعال منطقه و سایر گسل های خرد در مناطق مختلف این ناحیه، خطر لرزه خیزی قابل توجهی دارند. از این رو تحلیل خطر زلزله و تهیه نقشه های ریز پهنه بندی خطر لرزه ای در این منطقه امری مهم و حیاتی در کاهش اثرات پدیده ی مرگ بار زمی نلرزه و گامی اساسی در تهیه برنام ههای خرد و کلان مدیریت وکنترل بحران و مقاوم سازی مناطق شهری و روستایی است. در این مطالعه با تلاش بر تهیه داد ه های لازم برای تحلیل خطر لرزه ای، از جمله گردآوری نقشه های زمین شناسی به منظور شناسایی نسبتاً کامل گسل های اصلی و فرعی ناحیه مورد مطالعه و تهیه کاتالوگ لرز های شامل داده های تاریخی و دستگاهی و همگن کردن آن، تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای با استفاده از سه رابطه کاهندگی برای این منطقه انجام شده و نتایج پس از ترکیب به کمک روش درخت منطقی، به صورت نقشه های ری زپهنه بندی بیشینه شتاب افقی زمین در سطوح مختلف خطر لرزه ای آورده شده است