سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام اردبیلی – مهندس مشاور سازه

چکیده:

برجهای انتقال نیرو به عنوان یکی ازکاربردهای قدیمی سازه های فضاکار مطرح هستند.خطوط انتقال نیرو یکی از شریانهای حیاتی هر کشوری محسوب شده و در کشور ما ، خرابی و فروریزش برجهای انتقال نیرو که هر از گاهی در یکی از خطوط پر اهمیت رخ میدهد ، سبب ساز بروز مشکلات عدیده ای برای صنعت برق می گردد. در شرایط اقلیمی نامساعد که باعث بارگذاریهای سنگین بر روی برجهای انتقال نیرو می شود،در پاره ای موارد،خرابی های موضعی و گاه پیش رونده در این برجها بروز می کند. هرگاه مجموعه این خرابیها منجر به تشکیل یک مکانیسم خرابی گردد خرابی کلی برج رخ خواهد داد ۱٫ بطور معمول عدم قطعیت هائی در مشخصات مصالح ، کیفیت ساخت قطعات ، نحوه نصب و اجرای برج وجود دارد که بهنگام بروز خرابی ، عدم قطعیت موجود در مولفه های بارگذاری نیز به این مجموعه اضافه می شود. بنابراین تشکیل شده ، بایستی بطریقی عدم قطعیتهای یاد شده را پوشش داد . « مکانیسم خرابی » برای تحلیل خرابی برج ، ضمن توجه به هرگاه مشخص گردد که مولفه های بارگذاری در زمان بروز سانحه بزرگتر از مقادیرمفروض در طرح برج نبوده اند ، یافتن دلیل خرابی برج و همچنین برآورد میزان خطر خرابی در بقیه برجهای خط آسیب دیده از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.روشهای متعارف تحلیل و طراحی که مبنای یقین اندیشانه ۲ دارند در چنین مواردی کارآئی چندانی ندارند. حال آنکه ، در تئوری قابلیت اعتماد سازه ها روشهای متنوعی برای حل چنین مساله ای وجود دارد. تحلیل احتمالاتی سازه بروش شبیه سازی ، یکی از این روشهاست که در این مقاله ضمن معرفی ، نحوه کاربرد آن در تحلیل خرابی برجهای انتقال نیرو ارائه خواهد شد.