سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سامان اسدی – کارشناس ارشد سازه
مهدی مهدوی عادلی – دکتری سازه

چکیده:

زلزله سال ۱۹۹۴ درنورثریج آمریکا بیش از هرچیز نشانگر عملکرد نامطمئن و ترد شکن اتصالات درقابهای خمشی فولادی بود و پس از نتایج ناگوار آن موجی از تحقیقات جدید جهت اصلاح اتصالات این قاب ها به راه افتاد دراین میان اتصالات با صفحات کناری یکی از روشهای مبتکرانه پیشنهاد شده برای اصلاح عملکرد ترد قابهای خمشی فولادی می باشد که نتایج آزمایشات مختف نشان داده است می تواند منجر به طراحی سازه هایی بسیار قابل اعتماد گردد اما بدیهی است که طراحی قابهای خمشی فولادی با چنین اتصالاتی درچارچوب طراحی براساس عملکرد ابتدا نیازمند تعیین یک مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای برای تخمین تقاضا در آنها می باشد که این مهم هدف تحقیق حاضر می باشد. دراین مقاله با استفاده ازتحلیل دینامیکی افزاینده و انجام محاسبات آماری اقدام به تعیین مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای برای قابهای خمشی فولادی ۳و۷و۱۵ طبقه با اتصالات صفحات کناری شده است.