سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد علیزاده کاکلر – دانشجوی دکتری
محمدرضا نوفرستی – کارشناس ارشد هوافضا _ کارشناس اداره کل نگهداری واگنهای مسافری شرکت رجا

چکیده:

چرخ و ریل در محدوده عمر کاری خود جد ده میلیون تماس شدید با یکدیگر داند . در نتیجه این تماس ها ، چرخ و ریل دچار نوع خاصی از خستگی به نام خستگی تماس غلتشی می گردند. اولین گام برای مطالعه این پدیده ، تحلیل تماس چرخ و ریل تحت شرایط کاری مورد نظر می باشند . در این مقاله تماس چرخ منوبلوک R7T با قطر ۹۲۰ میلیمتر وپروفیل استاندارد s1002 بر روی ریل UIC60به کمک مدل سازی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس تحلیل شده است. مشخصات و شرایط استفده شده در تحلیل منطبق با شرایط کاری سامانه ریلی مسافری ایران می باشند. در این تحلیل ، رفتار ماده الاستوپلاستیک با سخت شوندگی سینما تیک تعریف شده است. بر اساس نتایج حاصله چرخ در محل تماس دچار تغییر شکل پلاستیک شده و حداکثر تلاش وان میسر ۳ میلیمتر زیر سطح چرخ رخ می دهد.