سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مازیار حسینی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمود هریسچیان – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پیام سید اشرف – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

اتصال سازه به شالوده درپایداری سازه ها اهمیت زیادی دارد اتصال سازه های فولادی به پی توسط کف ستون انجام میگیرد و کف ستونها نیز توسط پیچهایمهاری (anchor bolts دربتن شالوده مهارمیشوند صفحه های زیرستون برای تحمل خمش طراحی میشود و درتقویت آنها از ورقهای سخت کننده stiffeners) استفاده میشوددراین مقاله سه مورد کف ستون فولادی با مقاطع بال پهن IPB قوطی متشکل از زوج ناودانی UNP و لوله ای PIPE با نرم افزار Abaqus6.10-1 مدلسازی عددی شده است درمدلهای تحلیلی خردشدگی بتن ماده جوش و میل مهارها همراه با سیلان فولاد منظور گردیده است بارهای اعمالی به ستونها نیروی فشاری با برون محوری های متفاوت متغیر دریک جهت درنظرگرفته شده است کف ستونها دردو شرایط با ورقهای سخت کننده و بدون ورقهای سخت کننده مورد تحلیل قرارگرفته اند