سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی ابوالقاسمیان سیچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محسن لوح موسوی – استادیار، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محمود فرزین – دانشیار، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین دادیان زودانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

فرایند کشش و اتوکاری یکی از فرایندهای شکل دهی فلزات است که برای تولید مخازن تحت فشار استوانه ای، لوله های جذب کننده شوک، پوسته باتری، قوطی های با دیواره بسیار نازک برای نگهداری آشامیدنی ها و یا مواد آرایشی استفاده می شود. از مزایای فرایندهای سرد می توان به دقت بسیار بالا در ابعاد نهایی، سطح قطعه با کیفیت بهتر و بهبود خواص مکانیکی اشاره کرد. با توجه به تغییر شکل بسیار زیاد در فرایند اتوکاری، این فرایند بسیار پیچیده است. یکی از بهترین روش ها برای تحلیل آن، روش تحلیل عددی اجزای محدود می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش مذکور، فرایند اتوکاری تحلیل شده و نتایج حاصل از حل عددی این فرایند با نتایج حاصل از آزمایش، از نظر هندسی مقایسه شده است. برای بهبود اعوجاج شبکه در هر مرحله از حل عددی، روش اویلری لاگرانژی اختیاری ۱ مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، نیروی مورد نیاز سنبه، برای مراحل مختلف این فرایند محاسبه شده و کرنش های پلاستیک و تنشپسماند قطعه نهایی، به وسیله روش عددی بدست آمده است