سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد کاوه – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد تهران مرکز
سعید قربان بیگی – استاد یار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

روش لوله گذاری سقفی در حفاری تونل بصورت پیشرفته یکی از روش های چتری می باشد. که برای انجام تحکیمات تونل در مناطقی که سنگ دارای کیفیت پایین و مشابه خاک باشد مورد استفاده قرار می گیرد. روش چتری برای اولین بار در کشور ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته و توسعه پیدا نمود. روش چتری تکنیک مسلح سازی زمین است. طوری که تمام یا بخشی از مقطع نگهدارنده تونل قبل از عملیلت حفاری روی مقطع جبهه کار تونل قرار گیرد. که باعث کاهش نشست پیرامون تونل می گردد، در این مقاله برای ارزیابی اثر روش چتری از نرم افزار اجزای محدود، PLAXIS 3D-TUNNEL استفاده شده است.