سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه مهندسی خودرو
میرجواد پیمان – کارشناس ارشد خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی خودرو

چکیده:

در این مقاله، ساخت قط عه سه راهی ) Y شکل ) قابل استفاده در خودرو با روش هیدروفرمینگ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . امروزه ، قطعات زیادی در خودرو از جمله اتصالات سه راهی لوله ای شکل که در قسمتهایی مانند مجموعه منیفولد دود قابل استفاده هستند با استفاده از روش هیدروفرمینگ قابل سا خت می باشند . ه ی دروفرمینگ روشی هوشمندانه، ساده و دقیق برای شکل دهی فلزات با استفاده از فشار سیال می باشد . مزایای قطعه ساخته شده به روش هیدروفرمینگ از جمله استحکام قطعه، دقت ابعادی، هزینه و وزن کمتر نسبت به قطعه تولید شده به روش پرسکاری و جوشکاری، از دلایل اصلی استفاده از این روش می باشد . در این تحلیل با استفاده از نرم افزار اجزای محدود قطعه مورد نظر شبیه سازی شده و پارامترهای موثر در فرآیند ساخت از جمله فشار سیال، نیروی محوری و طول قطعه اولیه مورد ارزیابی قرار گرفته و بهینه شده اند . در مراحل تحلیل، از دو آل یاژ آلومینیوم و فولاد با ضخامت یکساناستفاده شده و نحوه توزیع ضخامت ، توزیع تنش ، ارتفاع ناحیه برآمد گی و تاثیر تغییرات جنس بر روی این موارد تحت بررسی قرار گرفته است . همچنین مسیر بارگذاری ابتدا توسط روابط تحلیلی تخمین زده شده و سپس توسط شبیه سازی و تحلیل اجزا ی محدود، بارگذاری بهینه به دست آمده است . نتایج نشان می دهد در صد پایین تر نازک شدن دیواره ها، توزیع یکنواخت
ضخامت و ارتفاع بیشتر ناحیه برآمد ه در قطعه فولادی به دلیل بزرگ بودن توان کرنش سختی و درصد ازدیاد طولی فولاد انتخابی نسبت به آلومینیوم می باشد . در انتها نتایج عددی وآزمایشگاهی مقایسه و کاربردهایی از هیدروفرمینگ لوله ای قطعات سه راهی در خودرو ارائه شده است .