سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد کاوه – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
سعید قربان بیگی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

روش لوله گذاری سقفی در حفاری تونل بصورت پیشرفته یکی از روشهای پیش نگهداری چتری می باشد که برای انجام تحکیمات تونل در مناطق که سنگ دارای کیفیت پایین و مشابه خاک می باشد مورد استفاده قرار میگیرد روش پیش نگهداری چتری برای اولین بار در کشور ایتالیا مورد استفاده قرارگرفته و توسعه پیدا نمود روش پیش نگهداری تکنیک مسلح سازی زمین است بطوریکه تمام یا بخشی از مقطع نگهدارنده تونل قبل از عملیات حفاری روی مقطع جبهه کار تونل قرار گیرد که باعث کاهش نشست پیرامون تونل می گردد دراین مقاله برای ارزیابی اثر روش پیش نگهداری چتری از نرم افزار اجزای محدود PLAXIS 3D-TUNNEL استفاده شده است.