سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شرعیات – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
داود عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در مقاله کنونی،تحلیل غیر خطی تنشهای ترموالاستیک ناشی از انتقال حرارت گذرای پوسته استوانه ای توخالی FGM برای حالتهای انتقال حرارت گوناگون، به شیوه اجزاء محدود ، انجام پذیرفته است. در این زمینه، اثر وابستگی ویژگیهای مواد به دما نیز در نظر گرفته شده است . با توجه به وابستگی یاد شده، معادلات اجزاء محدود حاکم بر هر دو تحلیل انتقال حرارت گذرا و تنشهای ترموالاستیک غیر خطی می باشند. برای حل معادلات غیر خطی در هر فاصله زمانی، از روشی عددی مبتنی بر به هنگام سازی متوالی و انتگرالگیری زمانی بهره گرفته شده است. در انتها، نتایج بدست آمده با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن اثر وابستگی ویژگیهای مواد به دما،مقایسه شده و اثر شرایط مرزی حرارتی متفاوت و اثر توان در معادله توانی حاکم بر مخلوط FGM بر تنشهای شعاعی و محیطی حاصله، بررسی شده اند.