سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – مدرس دانشگاه الزهرا
محمدرضا جامه بزرگ – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آیدین شریفی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

ماشین آلات یکی از اجزای جدا نشدنی تولید هستند .بنابراین اطمینان از کارکرد صحیح و توانایی ماشین آلات در حفظ تلرانس های تعیین شده و تولید یکنواخت بسیار مهم جلوه میکند.مطالعات قابلیت ماشین ابزاری ساده و مناسب برای ارزیابی مقدارتغییرات تولید شده توسط یک تجهیزات است . این اطلاعات به مدیر کمک میکند تصمیمات بهتری راجع به مسائل زیر بگیرد:نیاز تعمیراتی ماشین،تعیین صحت عملکرد ماشین و تعیین محدوده ی تلرانسدر این تحقیق ابتدا به معرفی عوامل تغییر دهنده کیفیت تولید همچون ماشین آلات ،نیروی انسانی،مواد،روش و اندازه گیری وهمچنین به بیان ارتباط قابلیت ماشین آلات و اتوماسیون صنعتی پرداخته ایم در گام دوم تلاش نموده ایم که اثر دیگر عوامل را تاحد امکان ناچیز کنیم تا حدی که تنها فاکتور ماشین آلات موجب تغییر در فرآیند تولید گردد. به نظور اندازه گیری علل کلی تغییرات،مطالعات فرآیند قابلیت ،تحت شرایط عادی و روزمره صورت می پذیرد.از سوی دیگر مطالعات قابلیت ماشین در شرایط تحت کنترل که بعدها به آن پرداخته میشود،انجام میپذیرد.آنگاه به جمع آوری اطلاعات و محاسبه ی حدود کنترلی و در نهایت محاسبه قابلیت ماشین پرداخته و آن را با مقدار قابلیت هدف مقایسه نمودیم.اگر مقدار بدست آمده با مقدار قابلیت هدف برابر یا [ بزرگتر از آن بود،اقدام به خرید ماشین آلات مینماییم در غیر این از خرید تجهیزات صرفه نظر مینماییم.[ ۱ فراموش نکنیدمعمولا مطالعات قابلیت ماشین قبل از خریداری و در کارگاه ساخت صورت می پذیرد