سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الهام کاکاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

همواره مبحث حمل و نقل و نقش آن در اقتصاد شهرها به عنوان موتور محرک زیربنایی مهم برای توسعه اقتصادی شهرها و همچنین توسعه اقتصادملی مطرح می باشد چرا که در جوامع امروز در صورتی که شهرها مناسب ترین سیستم حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومی را به عنوان زیربنای توسعه خود پیدا نکنند خسارت جبران ناپذیر اقتصادی را بر خود تحمیل خواهند کرد لذا دراین مقاله با هدف بازشناسایی تاثیر سیاست های اعمال شده برنظام حمل و نقل شهری و معرفی سیستم حمل و نقل بهینه برای توسعه شهرها به بررسی و تبیین اثرات این سیاست ها دراقتصاد شهرها پرداخته تا بدین وسیله بتوان پاسخگوی مشکلات حمل و نقل درون شهری و رسیدن به نقطه ی بهینه در یکپارچه سازی و هماهنگ سازی دو بخش مذکور باشیم دراین پژوهش سعی گردیده است با بررسی سیاست های حمل و نقل شهری و استخراج شاخصه ها و معیارهای مرتبط آن و با توجه به ویژگیهای کلان شهرهای ایران بهترین سیستم حمل و نقل عمومی در راستای سیاست گذاری اقتصادی کلان شهرها معرفی گردد. لازم به ذکر است به منظور دستیابی به این مه ماز روش کمی توصیفی و تحلیل سلسله مراتبی بهره برده که می تواند داده های کیفی و توصیفی را به داده های کمی تبدیل نموده و ارزیابی دقیقتری حاصل نماید.