سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فریدونی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز وحیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مسائلی که اخیرا در لیست مواردی که برای سلامتی بدن انسان خطرناک میباشد مطرح شده است، مید انهای الکتریکی و مغناطیسی تولید شده توسط خطوط انتقال برق فشار قوی میباشد. انتقال برق از نیروگاهها به مناطق مصرف تو سط خطوط انتقال صورت میگیرد. همچنین افزایش روز افزون استفاده از انرژی برق منجر به افزایش استفاده از این خطوط شد. بنا به این دلیل در معرض قرار گیری بدن انسان در برار امواج الکترومغناطیس تولید شده توسط این خطوط در حال افزایش میباشد. هدف از این مقاله تعیین م یدان الکترومغناطیس در تمام نقاط در اطراف خطوط انتقال فشار قوی میباشد. بنابراین این مقاله به تعیین و محاسبه میدان الکتریکی، مغناطیسی، چگالی جریان وچگالی قدرت در درون بدن انسان می پردازد . شبیه سازی با در نظر گرفتن مدلی استوانهایی با رسانایی معینی بجای بدن انسان انجام گرفته است.