سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عیسی پیری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد فرجی دارابخانی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
عیسی شیبانی امین – عضو هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور

چکیده:

پس از اهمیت یافتن درآمدهای نفتی در اقتصاد کلان کشور بویژه در سالهای پس از اصلاحات ارضی، اقتصاد ملی و در رأس آن اقتصاد شهری از وابستگی به تولیدات کشاورزی یا مازاد محلی تغییر پایگاه داد و به درآمدهای حاصل از فروش نفت یا مازاد ملی متکی شد و دولت به اصلی ترین متولی هزینه کردن این درآمدها و تزریق آن در جوامع شهری تبدیل گردید. این دگرگونی، سیستم اقتصادی شهرها را به شدت دگرگون و متاثر ساخت. این مقاله با ارایه مستنداتی از مورد پژوهی شهر مرزی سرابله نشان می دهد که اقتصاد شهری از مازاد محلی موجود در حوزه های روستایی تغذیه نکرده است بلکه دولت طی دهه های اخیر با ایجاد و توسعه نظام دیوانسالاری و تزریق سرمایه های حاصل از فروش نفت ( مازاد ملی) در شهر، نقش تعیین کننده ای در سازماندهی و شکل دهی سیستم اقتصادی شهر ایفاء کرده است. ۷۹ درصد جمعیت شهر با در نظر گرفتن بعد خانوار به پرداختهای دولتی وابسته بوده یا حداقل بخشی از درآمد خود را از آن تامین می کند. سیستم اقتصادی بازار آن دریک سیکل، عمدتا به اقشار حقوق بگیر، این اقشار به اعتبارات دولتی، اعتبارات به درآمدهای حاصل از فروش نفت، فروش نفت نیز به قدرت سیاسی و روابط بین المللی مناسب دولت و اقتصاد سیاسی جهانی بستگی دارد؛ لذا اثرات اجتماعی آن نیز معلول همین عامل می باشد