سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده عظیمی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی_واحد شهر ری_تهران_ایران
امین فرجی ملائی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری_دانشگاه تهران
ابراهیم ملائی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله مهمترین ابعاد و اقلیمی که می بایست در هر طرح و برنامه شهری مورد توجه قرارگیرد مورد بررسی قرارگرفته است هدف این مقاله بررسی اثرات مرتبط اقلیمی با طرح ریزی شهری است روشی که برای این مقاله بهکار گرفته است توصیفی تحلیلی است که از تکنیک تحلیل اسنادی برای گردآوری داده های مورد نیاز استفاده شده است بررسی های مقاله نشان میدهد شهر برای ایجاد بستر بهزیستی نیازمند هماهنگی با محیط است دراین راستا می بایست طرح شهر ساخت و بافت ساختمان ها آن با عناصر محیطی چون اقلیم هماهنگ باشد.