سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود پسندیده فرد – دانشیار گروه مکانیک و هوافضا
مهدیه کنعانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی مدلسازی عددی دو پرتابه دو بعدی است که با ماخ های متفاوت دریک راستا حرکت می کنند دراین مقاله پروفیل ناحیه ویک ،)e kaw مشخصه های آیرودینامیکی جریان درا طراف پرتابه اول دوم و فضای بین دو پرتابه بررسی میشود جریان سیال لزج قابل تراکم و آشفته فرض شده است دراین پژوهش با استفاده از کد جیمسون ابتدا مسئلهدرحالت پایا حل شده داده های بدست آمده به عنوان مقدار اولیه حل ناپایا استفاده می گردد نتایج این تحقیق نشان میدهددرحالتی که دو پرتابه به قدرکافی از هم دورهستند جریان اطراف پرتابه اول و ناحیه ویک پشت آن برروی حرکت پرتابه دوم هیچ تاثیری نمی گذارد ولی هنگامی که پرتابه دوم در نزدیکی ویک پرتابه اول قرارمیگیرد خطوط جریان جلوی این پرتابه نظم خود را از دست میدهد و شوک ضعیف تری از شوک ماخ ۳ تشکیل میشود.