سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شکرالهی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا مظفری –

چکیده:

درحالیکه افزایش رقابت درعرضه هواپیماهای سبکتر و دارای کارایی بالاتر بشر را به استفاده ازبالهای با نسبت منظری بالا و همچنین انعطاف سازه ای بیشتر مانند بالهای ساخته شده از مواد مرکب دربرخی ازهواپیماها ناگزیرساخته است لزوم پرداختن به علم ایروالاستیک به عنوان یکی ازمباحث اصلی که علوم سازه ایرودینامیک و ارتعاشات را بهم مرتبط می کند روزبروز بیشتر احساس می شود درصنایع هوایی یکی ازمهمترین پرنده هایی که امروزه ساخت آنها دردستورکار قرارگرفته است پهپادهای با ارتفاع پروازی متوسط و مداومت پروازی بالاست که دارای بال با نسبت منظری زیادی هستند و تجربه نشان داده که پرداختن به تحلیل ایروالاستیک آنها بسیار حیاتی است همچنین استانداردهای معتبر هوایی نیز براین مهم تاکید دارند دراین مقاله تحلیل رفتار ایروالاستیک غیرخطی یک بال با نسبت منظری بالا بررسی شده است ازانجایی که بالهای با نسبت منظری بالا تحت تغییر شکل زیاد قرارمیگیرد باید ازتئوری سازه غیرخطی برای مدلسازی آن استفاده نمود.