سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد پشتان – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده برق
اللهیار منتظری –
محمدحسین کهایی –

چکیده:

دراین مقاله ازالگوریتم ژنتیک برای جایابی بهینه میکروفنها و بلندگوها دریک محفظه آزمایشگاهی دریک سیستم کنترل فعال نویز ارایه شده است سیستم کنترلی مورد نظر یک سیستم فیدفوروارد چندکانال با یک میکروفن مرجع دو بلندگوی ثانویه و چهارسنسور خطا بوده و هدف کاهش انرژی پتانسیل درکل محفظه درمحدوده فرکانسی بین ۵۰ تا ۳۰۰ هرتز می باشد با انتخاب یک تابع هدف مناسب که میانگین کاهش انرژی پتانسیل درمحفظه درمحدوده فرکانسی مورد نظر است به کمک الگوریتم ژنتیک سعی شده تا ماکزیمم کلی آن بدست بیاید این تابع هدف تابعی از محل میکروفن ها و بلندگوها بوده و انتخاب یک آرایش برای آنها با یک عدد درتابع هدف متناظر خواهد بود درالگوریتم ژنتیک از روش کد نمودن باینری با یک جمعیت اولیه تصادفی استفاده شده و درهر مرحله برای اینکه درجستجوی خود برازنده ترین فرد را از دست ندهیم آن را درهرمرحله مستقیما به مرحله بعدی منتقل می نماییم