سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هوافضا
محمد ابراهیمی – استادیار پژوهشگاه هوافضا

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلی تخصیص مشترک منابع صوتیnonunique allocation method میدان آکوستیک حاصل از جریان خروجی موتور راکت که در اطراف بدنه راکت تشکیل می شود محاسبه شود. با بدست آوردن میدان آکوستیک می توان سطح فشار صوت SPL) حاصل از امواج صوتی برخوردکننده Incident) و پراکند هشونده Scattered) را در هر نقطه شاهد Observation point روی بدنه راکت بدست آورد. حال باید مقدار صدایی را که از بدنه راکت به داخل آن نفوذ می کند محاسبه کرد. در این مرحله با استفاده از قائده تلفات انتقال،(Transmission Loss مقدار صدایی را که به داخل بدنه راکت و کپسول زیستی نفوذ می کند را محاسبه می کنیم. سپس با توجه به حد تحمل موجود زنده از پوشش های خاصی روی جداره داخلی بده راکت و کپسول استفاده م یکنیم، تا سطح فشار صوتی که از جداره کپسول عبور می کند به حداقل مقدار ممکن برسد