سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس سمنانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
منوچهر کامیاب –

چکیده:

هدف این مقاله، تحلیل آنتن مخروطی شکافدار با استفاده از روش ممان و مقایسه نتایج این روش با نتایج روش تحلیلی و نتایج عملی حاصل ازتست آنتن در آزمایشگاه می باشد. برای تحلیل عددی، از روش ممان هارینگتون استفاده و مشخصات آنتن از قبیل پترن تشعشعی، امپدانس ورودی و عرض باند محاسبه شد. سپس با استفاده از قابلیت های برنامه کامپیوتری و با تغییر پارامترهای فیزیکی آنتن و پارامترهای نرم افزاری مربوط به برنامه، تغییرات مشخصه های آنتن بررسی شد. مقایسه نتایج تحلیلی، عددی و عملی حاصل از ساخت و تست آنتن در آزمایشگاه نیز نشان داد که هر چند حساسیت مشخصه های آنتن نسبت به اغلب پارامترهای موجود، بخصوص در تعیین امپدانس ورودی زیاد است، ولیکن جوابهای سه روش تشابه زیادی با یکدیگر داشته و در نتیجه روش ممان هارینگتون، راه مناسبی برای تحلیل آنتن های قابل سیم بندی با دقت مطلوب می باشد