سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد دهدارزاده – دانشجویکارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
برومند صلاحی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
رقیه ملکی مرشت – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی
منصور حلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی

چکیده:

گردوخاک که به عنوان یکی از مهمترین شکلهای آلودگی جوی همه س اله خسارتهای هنگفتی را در زمینه های مختلف از جمله گسترش بیابان ها از بین بردن زمینهای کشاورزی حمل و نقل و … به دنبال دارد در ابعادمختلف مورد توجه محققان قرارگرفته است استان فارس به علت موقعیت جغرافیایی آ« و قرار گیری در عرض های جغرافیایی پایین از مسیرهای عبوری رطوبت کمتر بهره برده و نزدیکی آن به منبع عظیم تولید گردوخاک یعنی بیابان عربستان باعث شده تا همواره در معرض پدیده ی گردوخاک داشته باشد در بعضی اوقات سال دچار خسارت شود از این رو شناخت چگونگی پیدایش این گردوخاک می توانددر امکان کاهش اثرات زیانبار این پدیده در منطقه مفید باشد. دراین پژوهش با استفاده از داده های روزهای همراه با گردوخاک در یک دوره آماری ۱۰ ساله ۲۰۰۲-۱۹۹۳ سه ایستگاه شیراز آباده و فسا ویژگیهای آماری طوفانهای گردوخاک مورد بررسی قرارگرفت.