سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
بهروز سبحانی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی دولتی مهر – رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات کاربردی هواشناسی استان اردبیل

چکیده:

حوادث جوی درطول زندگی بشر به وفور رخ داده و هرساله موجب خسارات گسترده انسانی مادی محیطی ناشی از این بلیه می شود موقعیت جغرافیایی و تنوع آب و هوایی و اقلیمی ایران طوری است که از ۴۱ بلیه شناخته شده حدود ۹۰ درصد از این بلیه جوی و یا ناشی از بلیه جوی است که درایران رخ میدهد باید مدیریت بحران که شامل فرایند پیش بینی و پیشگیری قبل از وقوع بحران برخورد حین وقوع و مداخله دربحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران دردستور کار روزانه خود قرار دهد دراین میان بارش برف نیز یکی از بلای جوی محسوب می گردد که بارش برف سنگین و مداوم می تواند سبب کاهش دید تصادفات جاده ای مسدود شدن راه های ارتباطی نابودی محصولات کشاورزی و دامی گردد استان زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی اش جز مناطق کوهستانی و برفگیر کشور محسوب می شود و بارش برف هرساله خسارت های زیان باری را درزمینه های مختلف دراین منطقه برجای می گذارد درعصرحاضر می توان با استفاده از داده های هواشناسی سیستم های جوی علل بارشهای برف را شناسایی نموده و درراستای پیش بینی ان برنامه ریزی کرد.