سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کارکن – دانشگاه فردوسی مشهد
عباس معلمی اوره – استادیار گروه مکانیک خودرو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
مجتبی آقامیری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از کامپوزیتهای FRP به طور گستردهای در صنعت ساختمان رو به افزایش است. یکی از کاربردهای این کامپوزیتها در مقاومسازی و ترمیم ستونهای بتن آرمه است. استفاده از روکش FRP برای افزایش عملکرد فشاری محوری اعضای بتنی تأثیر زیادی دارد. هدف از این پژوهش، ارزش گذاری FRP است. مدلهای تجربی موجود به منظور پیشبینی مقاومت و شکل پذیری بتن محصور شده با FRP استفاده شده و نامطمئنی همراه با این مدل ها بر مبنای اطلاعات آزمایشگاهی موجود تخمین زده میشود. در این پژوهش به منطور ارزیابی دقت مدلهای تجربی تعیین مقاومت فشاری ستونهای محصور شده به FRP این مدلها با نتایج آزمایشگاهی سایر پژوهشگران مقایسه و میزان دقت هر رابطه مشخص می- گردد. نتایج نشان میدهد که تعدادی از این روابط نه تنها دارای خطای زیادی میباشند، بلکه در جهت اطمینان نیز نمیباشند. یعنی ظرفیت ستون را بیش از میزان واقعی تخمین میزند