سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیده دالایی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و کارشناس ار
بهلول علیجانی – استاد اقلی مشناسی و مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دانشگاه
محمود احمدی – استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

با هدف تحلیل آماری ویژگیهای یخبندان در زاگرس مرکزی با تاکید بر منطقه لرستان و چهارمحال و بختیاری، داده های دمای حداقل روزانه ۱۴ ایس تگاه هواشناسی (سینوپتیک و کلیماتولوژی) در منطقه مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این داده ها تاریخ زودترین و دیرترین شروع و خاتمه یخبندان و طول دوره یخبندان محاسبه شد. نتایج پردازش نشان میدهد که یخبندان در شمال غرب لرستان و شمال شرق چهارمحال و بختیاری زودتر از بقیه نقاط شروع و در شمال و شمال شرق چهارمحال و بختیاری و شمال غرب و شرق لرستان دیرتر خاتمه می یابد. طول دوره یخبندان نیز در این مناطق بیشتر از سایر نقاط می باشد. علی رغم اینکه تاریخ شروع اولین یخبندان در شمال استان لرستان با شرق استان چهار محال و بختیاری همزمان است ولی خاتمه یخبندان در شرق چهار محال و بختیاری دیرتر از شمال استان لرستان می باشد. مناطق شمالی و شرقی چهارمحال و بختیاری نیز از فراوانی بالای تداوم روزهای با شدت یخبندان بین صفر تا ۱۰ – درجه سلسیوس نسبت به سایر نقاط برخوردارند. مناطق دارای بیشترین فراوانی تداوم یخبندان یک ، دو و هفت روز به بالا در شمال غرب لرستان، شمال و شمال شرق چهارمحال و بختیاری می باشد. علاوه بر آن نتایج نشان می دهند که تغییر پذیری تاریخ شروع یخبندان به طور قابل ملاحظه ای از تاریخ خاتمه آن بیشتر است. بیشترین ریسک و عدم اعتماد به تاریخ میانگین شروع اولین یخبندان در ایستگاه های شهر کرد،بروجن، عدل دزک، امام قیس و خرم آباد می باشد. لذا لازم است احداث شبکه ایستگاه های هواشناسی در مناطق کوهستانی شمالغرب و شرق لرستان و شمال، شمال شرق و شرق چهارمحال و بختیاری در اولویت قرار گیرند.