سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل قاسمی – دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
نادر فتحیان پور – دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
احمدرضا مختاری – دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

از آنجا که اکثر ذخایر مس ایران از نوع پورفیری میباشند اکتشاف بهینه کانسارهای پورفیری در ایران اهمیت بالایی دارد. در مرحله اکتشافات نیمه تفصیلی در این تیپ کانسارها برداشتهای ژئوفیزیکی و زمینشناسی اطلاعات مفیدی جهت ادامه اکتشافات تفصیلی و تعیین مکان گمانههای اکتشافی در اختیار محققان قرار می – دهد. اما تحلیل و تفسیر این دادههای خام کاری بسیار مشکل است،که بهکارگیری آنالیزهای آماری چند متغیره میتواند ریسک تصمیم گیریها را کاهش دهد. در این تحقیق از روش های آنالیز تمایز خطی (LDA) وغیرخطی (QDA) جهت کلاسبندی دادههای ژئوالکتریک و مغناطیس به منظور تعیین محل توده ماده معدنی و جداسازی مناطق پر عیار مس از باطله استفاده شده است. نتایج نشان میدهد LDA صحت کلی بالاتری را ارائه میدهد با میزان تمایز صحیح ۷۷%در برابر صحت ۷۲% برای QDA