سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – استادیار گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن نجفی علمدارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

تصادفات رانندگی و عواقب ناشی از آن هرساله خساراتمالی و جانی و روانی گسترده ای را به کشور تحمیل می کند کاهش تصادفات مستلزم بررسی دقیق و علمی عوامل موثر در تصادفات با استفاده از اطلاعات صحیح معتبر و بروزمی باشد دراین پژوهش پارامترهای دخیل درتصادفات برون شهری استان خوزستان درسال ۲۰۱۰ مورد بررسی قرارگرفته و با تحلیل بعضی از عوامل موثر در تصادفات راه حلهای عملی در راستای کاهشتصادفات و عواقب آن ارایه گردیده است.