سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهرام بختیاری – دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده کشاورزی،بخش مهندسی آب

چکیده:

انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی تدارک و تامین رفاه و آسایش زندگی بشری است دربین انرژی های نو باد به عنوان یکانرژی تجدید پذیر وارزان توجه بسیاری از کشورهای جهان به خود جلب کرده است تحلیل تابع چگالی باد دریک منطقه یکی ازمهمترین مسائل در استفاده از انرژی بادو ا صلاح الگوی مصرف انرژی می باشددراین مطالعه تلاش گردیدها ست تا پتانسیل استفاده از انرژی باد دردشت بم مورد بررسی قرارگیرد. به این منظور با استفاده از داده های بادسنجی دربازه زمانی ده دقیقه ای ایستگاه هواشناسی خودکار مستقر درایستگاه سینوپتیک بم پتانسیل انرژِی باد مورد تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که تمایل به وزش باد از جهت خاصی دراین ایستگاه بوده و اکثر وزش ها درربع غربی شمالی قرار گرفته اند. همچنین درصد چیره باد اول درماه های سپتامبر و اکتبر به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. متوسط سرعت باد درایستگاه بم بین ۳/۶ دسامبر تا ۶/۱ ژوئن متربرثانیه تغییر می کند. سرعت باد برآینده در ماه ژوئن بالاترین مقدار ۴/۶۹ متربرثانیه و درماه فوریه کمترین مقدار ۱/۸۶ متربرثانیه را دارااست. محاسبات نشان داد که بم با ۲۴۵۵ ساعت درسال ۲۸ درصد ساعات سال از پتانسیل بسیاربالایی جهت تولیدانرژی برخوردار است.