سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی واثق – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
محمدعلی هادیانفرد – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
مسعود سلطانی محمدی –

چکیده:

پدیده خرابی پیشرونده که بعدازحادثه برجهای دوقولوی تجارت جهانی مورد توجه ویژه ای قرارگرفت با خرابی موضعی عضو یا اعضایی از سازه شروع می شود و به سطح وسیعی از سازه گسترش می یابد سازه هایی که براساس ضوابط لرزه ای طراحی می شوند لزوما مقاومت لازم دربرابر خرابی پیشرونده را ندارند که این میتواند یکی از نقایص ضوابط لرزه ای برای ساختمان هایی باشد که درمعرض این پدیده قرارمیگیرند دراین مقاله ساختمان قاب خمشی فولادی متوسط که براساس ضوابط لرزه ای و مبحث دهم مقررات ملی ایران درمنطقه ای با خطر لرزه ایمتوسط طراحی شده برای خرابی پیشرونده مورد ارزیابی قرارگرفته است و نتایج نشان میدهد سازه مذکور دربرابر خرابی پیشرونده آسیب پذیرمی باشد.