سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن درخشان – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

جهت اجرای استانداردهای ساختمانهای اسکلت فلزی مطابق با آیین نامه مربوطه، نقایص و ایرادات اجرائی ساختمانهای اسکلت فلزی موجود درسطح شهر زابل در مراحل مختلف ساخت و سازو بخش های مختلف ساخت و ساز در ساختمان شناسائی شده و با گرفتن عکس و کنترل وضعیت با استاندارد های موجود، جهت بهبود وضعیت ساخت و ساز طرحهای مقاوم سازی موردی ارائه گردید و نیز پیشنهادات اجرائی برای اجرا ساختمان مشابه در آینده نیزتوصیه گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ضرورت لزوم هر چه بیشتر به کارگیری مفاد آیین نامه اجرای ساختمان های با اسکلت فلزی بخصوص در نکات اجرائی در جوشکاری در اتصالات این گونه ساختمانهاست