سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد شهرکی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ش
بیتا بصیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
احسان شاه کرم – دانشجوی کارشناسی کامپیوتر
ستار قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه تاقدیس بیرگ و محدوده اطراف آن می باشد که در ناحیه جنوب شرقی ایران درحدفاصل طول جغرافیایی ۶۱درجه تا ۶۱درجه و ۴۵دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۷درجه تا ۲۷درجه و ۵۳دقیقه شمالی در حوضه آبریز هامون جازموریان و ماشکیل در استان سیستان و بلوچستان در فاصله ۶۰ کیلومتری غرب شهرستان سراوان واقع گردیده است مساحت تاقدیس بیرگ که عمده آن از سازندهای آهکی تشکیل گردیده ۴۷۰ کیلومتر مربع می باشد سازندهای کارستی با توجه به ذخیره مناسب آبی می تواند جوابگوی نیازهای شرب و کشاورزی در مناطق مختلف کشور خصوصا در استان سیستان و بلوچستان باشند با توجه به مطالعات اولیه ای که در گذشته انجام گرفته این تاقدیس به عنوان یک آبخوان کارستی معرفی شده است اما در زمینه مکان یابی و بهره برداری از منابع آب آن مطالعه چندانی صورت نگرفته است.