سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن قاسمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (خودرو) دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا نورپور – استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی احمدی – رئیس اداره کل محاسبات مهندسی مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو)

چکیده:

فقدان آب بندی صحیح در سطح مشترک سرسیلندر و بلوک سیلندر باعث فرار گازها از موتور و کاهش راندمان خروجی و قدرت موتور می شود .واشرهای سرسیلندر چندلایه در حال حاضر به عنوا ن بهترین انتخاب جهت تامین آب بندی در موتورهای احتراق داخلی به کار برده می شوند . در این تحقیق روش اجزای محدود جهت بررسی اثر متقابل بین بلوک سیلندر، واشرسرسیلندر و سرسیلندر مورد استفاده قرار گرفته است . علاوه بر این توزیع فشار تماسی بر روی واشرسرسیلندر وتنشه ای سرسیلندر و بلوک سیلندر در محل تماس آنها با واشرسرسیلندر جهت بررسی آب بندی درشرایط عملکردی مختلف مانند مونتاژ سرد، استارت سرد،احتراق، سرد شدن موتور تا ۲۰ درجه سانتیگراد محاسبه شده اند . نتایج حاصل از حل عددی با استفاده از سنسور کاغذی ورق فوجی و آزمون حرا رتی صحه گذاری شده اند. نتایج نشان می دهند که توزیع فشار آب بندی به طور زیادی وابسته به نیروی پیش بار پیچها می باشد . علاوه براین تنش حرارتی درست و به جا باعث افزایش راندمان آب بندی می شود.