سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید کرمانی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم ندافی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

بدون شک فرآیند لجن فعال یکی از متداول ترین روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب می باشد که از اوایل قرن بیستم (۱۹۱۴ میلادی) در اروپا و امریکا بکار گرفته شده و در باره آن بیش از فآیندهای بیولوژیکی دیگر تحقیق شده است. متأسفانه علیرغم همه تحقیقات انجام شده، مشاهده گردیده است که در بسیاری از نقاط دنیا سیتسم لجن فعال به دلایل مختلف قادر به تأمین معیارهای طراحی شده و مورد انتظار نیستند. ا ین مشکلات بیشتر به علت طراحی نامناسب، بهره برداری ناصحیح و کیفیت فاضلاب ورودی می باشد. ازجمله شایعترین مشکلات سیستمهای فرآیند لجن فعال، حجم شدن لجن (بالکینگ) می باشد، که بیش از ۵۰% تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال در سراسر جهان دائماه و یا گهگاه با این مشکل مواجه هستند. در این حالت چگالی نسبی لخته ها پائین بوده و باعث ته نشینی نامناسب در حوضچه های ثانویه می شود و مشکلاتی را همچون کاهش بازده تصفیه و تحمیل هزینه های اضافی در تصفیه و دفع لجن مازاد باعث می شود. از آنجا که علیرغم اهمیت بهداشتی، فنی، عملیاتی و زیبایی شناختی پدیده بالکینگ در سیستمهای تصفیه فاضلاب، آگاهی نسبت به ماهیت، نوع و چگونگی تولدی بالکینگ بسیار کم می باشد، لذا در مقاله حاضر ضمن معرفی انواع بالکینگ موجود در تصفیه خانه ها و شناسایی عوامل مؤثر بر تولید بالکینگ، سعی گردیده است خلاصه ای از تحقیقات و تکنیک های بکار گرفته شده جهت کنترل این پدیده نیز معرفی گردد.