سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریدون عبدصبور – مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روشها-شرکت برق منطق های تهران

چکیده:

واژه شایسته سالاری از جمله مفاهیمی است که براساس دیدگاههای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونی، سازمانی و … قابل تفسیر است و همه موضوعات اشاره شده در استقرار یک نظامجامعه، حکومت و یا سازمانشایسته سالار بسیار اثرگذار است. در نگاهی ظاهری شاید این گونه برداشت شود که شایسته سالاری غالباً مقوله ای سازمانی است و به کارکردهای مدیریت منابع انسانی بویژه در موضوعاتی چون انتخاب و انتصاب مشاغل مدیریتی اشاره دارد. در حالی که فرآیندهای انتخاب و انتصاب و حتی نگهداری مدیران، صرفاً مشخصه های نمودی شایسته سالاری هستند و استقرار یک نظام شایسته سالار و هرگونه تحلیل پیرامون ریشه ها، چالشها و موانع آن مطالع های گسترده و فراگیر را می طلبد. در این مقالهکه حاصل یافته های پژوهشگر در وزارت نیرو می باشدضمن اشاره به برخی تعاریف و چالشهای نظری در ارتباط با شایسته سالاری سعی بر آن است تا ابعاد اشاره شده مورد بازشکافی قرار گیرد.