سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید شاکر هاشمی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
سعید کراماتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمد واقفی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

ازآنجایی که درصنعت نوین ساختمان سرعت و کیفیت دو عامل مهم درانتخای نحوه اجرای سازه است اجرای صنعتی ساختمان بسیارمورد توجه واقع شده است یکی از انتخاب های مهندسان برای اجرای صنعتی ساختمان های قاب سبک فولادی Lightweight Steel Frame) که به LSF موسوم هستندمی باشد سازه های LSF ازفولادسرد نورد شده است که استفاده از آن درجهاهن به سرعت درحال افزایش می باشد علاوه براینکه ترکیب قاب فولادی با سازه LSF باعث کاهش برخی ازمحدودیت های اجرای مانند اجرای پله ساختمان می شود استفاده ازسختی جانبی قاب فولادی درجهت بهبود بخشیدن مقاومت لرزه ای سازه را نیز امکان پذیر می سازد بدین منظور درتحقیق حاضر با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پارامترهای موردن یاز طراحی ازجمله ضریب شکل پذیری و ضریب رفتار این سازه های ترکیبی مورد مطالعه قرارگرفته است