سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

موسی محمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامعه شوشتر-دانشکده علوم آب-دانشجوی کارشناس
علی شیرافروس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول-دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی آب-عضو هیئ
مهدی دانش پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامعه شوشتر-دانشکده علوم آب-دانشجوی کارشناس

چکیده:

بارش که از اصلی‌ترین عناصر اقلیمی هر منطقه به شمار می‌آید. یکی از ویژگی‌های اصلی مناطق خشک و نیمه خشک کنی بارش همراه نوسانات زیاد آن می‌باشد. در خیلی از کشورهای دنیا برنامه‌ریزی‌های کلان و نیز انجام بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی برمبنای الگوهای دراز مدت بارش قرار دارد. افزایش و یا کاهش بارندگی، مسائلی از قبیل سیل و یا خشک‌سالی را در پی دارد که این موضوع در مدیریت منابع آب و طرح‌های کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. هدف از این تحقیق تعیین دو به بازگشت ۲ تا ۵۰۰ سال و حداکثر بارش محتمل به PMP در دوره آماری ۲۵ ساله از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۹ در ایستگاه سینوپتیک سازمان هواشناسی شهرستان دزفول می‌باشد نتایج حاصله نشان می‌دهد که میزان حداکثر بارش محتمل مقداری برابر ۴/۳۸۶ میلی‌متر می‌باشد . نتایج حاکی از میانگین بارش سالانه برابر ۳۲۱ میلی‌متر ، انحراف معیار ۶/۱۰۵ و ضریب تغییرات سالانه ۳۳ / ۰می‌باشد .