سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعاد معرفی – کارشناسی ارشد معماری
قامت پرویزی – کارشنسای ارشد معماری
ایوب مرادخانی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

با توجه به اینکه کلیه دستورالعملهای مرتبط با سلسله مراتب عرصه ها یک هدف مشترک را دنبال می کنند درواقع آنها چهارچوبهای کالبدی خانه و فضای زندگی را به گونه ای بازسازی می کند که ساکنان قادر باشندمحیط اطراف خانههایشان را کنترل کنند بنابراین برای حفظ زندگی خصوصی و مزایای راستین زندگی جمعی خانه باید واجد عرصه های گوناگون باشد وحد هر عرصه بالاتر از عرصه دیگر باشد و درآن عرصه ها به خوبی روشن و مطرح باشند چنین کالبدی برای تمام درجات گوناگون زندگی خصوصی و تمام درجات زندگی جمعی از خصوصی ترین تا عمومی ترین آنها عرصه هیا خاص به وجود می آورد وقتی که محیط سکونت انسانی که روز به روز بیشتر رو به شهرها می نهد از چنین نظامی برخوردار شد شاید بتوانیم توازنی پرثمر بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی برقرار سازیم.