سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدکاظم رحمانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستمهای جهانی را در بر گرفته است صنعت گردشگری به عنوان بخشی از توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور در کنار به در آمد زایی و اشتغال حایز اهمیت می باشد یکی از زیر شاخهای گردشگری که قابل توجه است گردشگری شهری بوده .. شهرها همواره درطول اعصار مختلف مهد تمدن، فرهنگ، هنر و سنن بوده است شهرها و گردشگری دارای روابط مکملی هستند چرا همه انواع گردشگری به نوعی به کانون و خدمات شهری نیازمند می باشد. شهرها به عنوان مبدأ یا بازار گردشگری محسوب می گردند. هر گونه برنامه ریزی برای توسعه گردشگری بدون توجه به کانونهای شهری غیر قابل توجیح است. امروز یکی از انواع گردشگری که در افزایش گردشگری شهری تأثیر دارد اکوتوریسم می باشد و همین امر یکی از عوامل افزایش جذب گردشگران و نیز افزایش میل به مدت ماندگاری بیشتر آنان می باشد. از دیگر سوء فقدان وجود زیر ساخت های مختلف خدماتی، ارتباطی ، رفاهی و غیره درسطح استان بویژه در مراکز شهری خود به عنوان عاملی منفی در حال نقش آفرینی بوده و حجم ورود و جذب گردشگران و نیز مدت ماندگاری آنان را به گونه ای منفی نقش آفرینی بوده و حجم ورود و جذب گردشگران و نیز مدت ماندگاری آنان را به گونه ای منفی تحت تأثیر قرار داده است. استان کهگیلویه وبویر احمد با برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان به عنوان مقصد بسیاری از گردشگران نیازمند تقویت و توسعه ی انواع ساختارهای زیر بنایی می باشد تا گرشگران ضمن بازدید از جاذبه های اکو توریستی از مواریث تاریخی و اماکن تفریحی شهرها هم بهره مند گردند. بدیهی است که در صورت تقویت جاذبه های شهری اثرات مثبت اقتصادی در خور توجهی را از حیث اشتغال و منابع ناشی از آن متوجه شهروندان خواهد نمود. در این نوشتار تلاش بر آن است تا با مروری بر ادبیات گردشگری شهری، ارتباط عملکردی آن با اکوتوریسم مورد بررسی قرار گرفته و نقش زیر ساخت های مختلف ارتباطی، رفاهی و خدماتی در تقوین این پیوند مورد واکاوی قرار گیرد تا از این رهگذر بتوان توسعه فعالیت های گردشگری را به گونه ای مثبت تحت تأثیر قرار داد.