سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فروغ خواجه ای – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی مواد غذایی
مهرداد نیاکوثری – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

فرایند حرارتی با فرکانس رادیویی تکنولوژی است که درسالهای اخیر نظر بسیاری از محققین را به خود جذب کرده است فرایند حرارتی با فرکانس رادیویی را می توان در دسته حرارت دهی به روش الکتریکی به طور غیرمستقیم قرار داد دراین مقاله ضمن معرفی فرایند حرارتی با فرکانس رادیویی به بررسی اصول پایه این فرایند و چگونگی تفاوت این فرایند حرارتی با سایر فرایندهای حرارتی پرداخته می شود همچنین تحلیل اجمالی برتحقیقاتی که در دو دهه اخیر درمورد حرارت دهی با فرکانس رادیویی صورت گرفته است و تاثیر این فرایند را روی کیفیت غذا خواهیم داشت آگاهی درمورد خصوصیات فیزیکی که روی حرارت دهی مواد غذایی موثر است شام لهندسه شکل و محل محصول و خواص دی الکتریکی به شدت در طراحی سیستمهای حرارت دهی با فرکانس رادیویی موثر است.