سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رویا فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نورالدین نظرنژاد – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

در این بررسی ویژگیهای تخته خرده چوبهای حاصل از ضایعات چوبی درختان انار با ویژگیهای تخته خرده چوبهای ساخته شده از برخی گون ههای چوبی مقایسه می شود. درختان انارPunica Grunatum) خزان کننده هستند. زیستگاه آنها نواحی گرم و مرطوب زمستانهای معتدل میباشد و حداکثر ارتفاع آنها به ۶ متر میرسد . از سرشاخ ههای بریده شده ی آن به عنوان ضایعات چوبی میتوان در ساخت تخته خرده چوب استفاده کرد. در این مقاله با جمع آوری و تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات انجام شده، خواص مقاومتی گونه های چوبی دیگر با ویژگیهای تخت ههای مشابه از ضایعات چوب درخت انار مقایسه شد. در این بررسی خواص مقاومتی تخت ههای ساخته شده از ضایعات درخت انار نسبت به گونه های مورد مقایسه در جایگاه خوبی قرار گرفته و مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بالاتر از حد استاندارد داشته است.