سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف درویشی – استادیار دانشگاه پیام نور اردبیل. دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
الناز مددی – دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

شهر اردبیل ا ز جمله شهرهایی است که از توزیع مناسب فضای سبز برخوردار نیست و یرخی از محلات آن فاقد فضای سبز یا پارک می باشند. در صورتیکه برخی دیگر از محلات از فضای سبز بیشتری برخوردارند. هدف این پژوهش توزیع بهینه ی فضای سبز در هر یک از محلات می باشد. برای مکان یابی بهینه ی فضای سبز، ارزش زمینه ای منطقه برای ایجاد فضای سبز، مورد ارزشیابی قرار گرفته است. بدین منظور، از معیارهای نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به مراکز مسکونی، سازگاری با کاربری اراضی، دسترسی به شبکه ارتباطی، نزدیکی به مراکز آموزشی، نزدیکی به تاسیسات و تجهیزات، نزدیکی به مراکز فرهنگی و دوری از فضاهای سبز موجود، است. از آنجا که هدف اصلی برنامه ریزی شهری، سلامت، آسایش و زیبایی میباشد، مکان یابی فضای سبز شهری نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر محیز شهری سهم زیادی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد، بنابراین هدف نهایی این پوهش برسی میدانی و نظرخواهی از شهروندان در جهت دسترسی به فضای سبز شهری است. روش تحقیق بر اساس توصیفی و تحلیلی و میدانی بوده و جمع آوری داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای؛میدانی انجام گرفته است و برای تحلیل داده ها از روش استدلالی و استنباطی بهره برداری شده است.نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که منابافتهای متفاوت شهر اردبیل از مکانیابی و توزیع متوازن فضای سبز در بخش های مختلف شهر برخوردار نبوده و لذا پیشنهاد می شود؛ که مدیران شهری در جهت در به تعادل رساندن این شرایط اقدامات لازم را انجام دهند.