سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف قنبری – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
حمید عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفه

چکیده:

صنعت گردشگری در حال حاضر یکی از ارکان اصلی تجارت جهانی به حساب می آید. بهره برداری از این موقعیت نیازمند ایجاد شرایط مساعدی است که در قالب برنامه ریزی جامع و فراگیر قابل بهره برداری است. توسعه گردشگری نیازمند زیر ساخت های مناسب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و مشارکت گسترده جوامع محلی در طرح های توسعه را می طلبد، و در این بین مناطق نمونه گردشگری به دلیل یکسری مزیت ها از جمله اینکه خارج از محدوده ی شهرها مکان یابی می شوند، صدور مجور احداث بنا و گواهی پایان کار برای آنها سریع و بدون اتلاف وقت صورت می گیرد، می تانند راهکاری مناسب برای توسعه گردشگری باشند، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی جاذبه ها، ا مکانات و کمبودهای ۴۱ منطقه نمونه گردشگری استان کرمان که به تصویت هیئت دولت رسیده اند و همچنین ارائه راهکارهایی برای توسعه آنها می باشد، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های «کیفی» بوده که به روش «توصیفی- تحلیلی» انجام شده و منابع اسنادی و کتابخانه ای و یادداشت های نگارنده ضمن بازدید از جاذبه های گردشگری استان بخش مهمی از اطلاعات پژوهش را شامل می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که مناطق نمونه گردشگری استان کرمان با وجود اینکه از جاذبه ها و توانمندی های فراوان ذر جذب گردشگران برخوردارند، به دلیل یکسری مشکلات از جمله ضعف زیرساختها، به آن توسعه مورد نظر نرسیده اند.