سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی عضو باشگاه پژوهشگران واحد بیرجند
مریم یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی عضو باشگاه پژوهشگران واحد بیرجند
زهره شیروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
زهره شیروانی –

چکیده:

ایجاد تعادل میان توسعه و حفاظت از محیط زیست با توجه به جنبه های اقتصادی واجتماعی، ضامن دستیابی به توسعه پایدار است. توسعه پایدار درگرو رفاه اجتماعی است و بدون توجه به مسائل جامعه و نگاه جامعه محور مدیریت محیطزیست و منابع طبیعی امکان پذیر نخواهد بود. یکی از راههای توسعه کیفی مناطق و مکان های جغرافیایی و به ویژه اکوتوریستی، شناسایی این مناطق به لحاظ برخورداری از پتانسیلهای طبیعی، انسانی و پس از آن برنامه ریزی درراستای بهره برداری بهینه از این پتانسیلها در جهت توسعه است.روش تجزیه وتحلیل SWOT مدل تحلیلی مختصر ومفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها را مورد تحلیل قرار داده و استراتژی های متناسب با موقعیت را منعکس می سازد. توسعه گردشگری و بخصوص توسعه پایدار طبیعت گردی در شهرستان بجنورد به لحاظ وجود عناصر و جاذبه های طبیعی و فرهنگی امری امکان پذیر و قابل اجرا است.لذا در این تحقیق سعی شده است با شناخت بیشتر نقاط قوت وضعف این شهرستان و با در نظر گرفتن فرصتهای موجود ، سمت و سوی برنامه ریزی های اکوتوریسم در جهت هدفمندتر شدن توسعه پایدار شکل گیرد.در پایان با توجه به تحلیل هایی که در این روش حاصل می گردد؛ پشنهادات و راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت موجود که موانعی بر سر راه توسعه صنعت اکوتوریسم می باشد، ارائه خواهد شد.