سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
بهروز دهانزاده – دکترای ابیاری وزهکشی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

شبکه ابیاری و زهکشی دز با وسعت اراضی بالغ بر ۱۲۵۰۰۰ هکتار در پایین دست سد دز می باشد بهره برداران از این شبکه از سال ۱۳۴۱اغازش ده و یکی از شبکه های مدرن د راستان خوزستان و ایران محسوب می گردد این شبکه که دارای حدود ۷۴۷٫۶ کیلومتر کانالهای بتونی درجه یک و دو می باشد در امر تولید و توسعه کشاورزی منطقه نقش بسزایی ایفا می نماید. بمنظور مطالعه و بررسی میزان واقعی آب مورد نیاز گیاهان طی سالهای اخیر اندازه گیری هایی با روشهای مختلف از مقادیر آب مصرف شده در بخشی از شبکه دز به نام کانال غربی دز که بعنوان پایلوت به وسعت و ۵۵۰۰۰ هکتارانتخاب شده صورت گرفته است با توجه به ایجاد تشکلهای آب بران درکانال غربی دز و استقبال کشاورزان و بخصوص شرکتهای کشت و صنعت و ماهی سراها از تحول حجمی آب قرار داد تحویل آب به تشکل ها براساس سند ملی و هیدرومدول منطقه منعقد و با نصب وسایل اندازه گیری درابتدای تعدادی از کانالهای درجه ۳ آب بصورت حجمی به بهره برداران تحویل می گردد. درصورتیکه کارشناسان منطقه آب تحویلی را ناکافی تشخیص دهند نسبت به افزایش آب تا رفع نیاز واقعی اقدام خواهندنمود و میزان آب مازاد برسند ملی محاسبه می شود.