سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهتاب جدیدی گیلی – شرکت برق منطقه ای تهران
علی اروجی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

یکی از بزرگ ترین مشکلات اجرایی پروژه های داخلی،اهمیت ندادن مدیران پروژه به مدیریت ریسک ۱ پروژه ها بوده و عدم توجه به مدیریت ریسک باعث تاخیر و افزایش هزینه ی پروژه ها می گردد. در این مقاله ما بهمعرفی مراحل مدیریت ریسک و چگونگی انجام آن ها خواهیم پرداخت. در مدیریت ریسک، منطقی ترین روش برنامه ریزی مدیریت ریسک قبل از انجام آن می باشد. در این فرایندریسک ها با همکاری کلیه ی مشارکت کنندگان پروژه شناسایی و پس از آن باید اقدامات مورد نیاز برای ریسک های شناسایی شده تعیین می گردد. که به دلیل زمان بر وهزینه بر بودن انجام این امر برای کل ریسک های پروژه،تحلیل کیفی ریسک ۲ جهت تهیه ی لیست کوتاهی از ریسک ها انجام می گردد. لیست کوتاه تهیه شده در فرایند تحلیل کمی ریسک ۳ بررسی و تجزیه و تحلیل عددی برای تعیین احتمال و اثر این ریسک ها صورت می، پذیرد. سپس در فرایند برنامه ریزی پاسخ به ریسک ۴ اقداماتی که بایستی برای ریسک های سطح بالا انجام شود؛ مشخص می گردد که این اقدامات پذیرش اجتناب ۵، انتقال یا کاهش ۶ریسک می باشد. در پایان بایستی فرایند نظارت و کنترل بر ریسک ها را انجام داد