سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ستار صالحی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب
ابوالفضل شمسایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجتبی فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سلمان صفوی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب

چکیده:

امروزه حفاظت جامع آب به عنوان مجموعه راهکارهای موثر بر بهره برداری و استفاده بهینه آب به خصوص در حوزه های شهری در بسیاری از کشورهایتوسعه یافته ود رحال توسعه مورد توجه قرارگرفته است بطور کلی مجموعه فعالیت های حفاظت جامع منابع آب به دو بخش مدیریت بهره برداری و توزیع آب و مدیریت تقاضا و مصرف آب طبقه بندی می شود دراین راستا یکی از اهداف اصلی مورد نظر درمدیریت بهره برداری و توزیع آب کنترل هدررفت در تاسیسات آبرسانی است لذا با توجه به سهم قابل توجه هدررفت واقع یدر مقدار تلفات شبکه های آبرسانی بخش عمده ای از سیاست های بازدارنده می تواند مربوط به حوزه کنترل نشت باشد یکی ازفاکتورهای اساسی تاثیر گذار برحجم نشت نوع لوله های مورد استفاده و نحوه نصب آنها می باشد دراین راستا می توان اذعان داشت که به استناد اطلاعات موجوددر اغلب شرکتهای آب و فاضلاب لوله های پلی اتیلنی دارای بیشترین حوادث و بیشترین میزان نشت می باشد. دراین مقاله با ارزیابی تاریخچه حوادث شبکه ابرسانی دو نمونه مطالعاتی در استان مازندران در سالهای ۸۶ الی ۸۸ تعداد حوادث مربوط به لوله های پلی اتیلنی مورد ارزیابی قرارگرفته و نقش این نوع لوله ها در افزایش حجم هدررفت موجود در شبکه های آبرسانی مورد بررسی قرارگرفته است.