سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه ابراهیمی – کارشناس ارشد نرم افزار
ناصر مدیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

مدل بلوغ قابلیت مهندسی سیستمهای امنیتی ابزاری برای ارزیابی و بهبود روشهای مهندسی سازمان های امنیتی است و می تواند برای بررسی مهندسی امنیت در چارچوب نرم افزار و مهندسی سیستم استفاده می شود دراین مقاله سعی می شود در ابتدا به اهمیت موضوع امنیت در تولید محصولات نرم افزاری اشاره شود سپس بطور خلاصه مروری بر جایگاه مدل رشد قابلیت نرم افزار صورت می گیرد آنگاه به بررسی و شرح مدل SSE-CMM پرداخته و در حد امکان مواردکاربرد آن را پیدا کرده تا مقایسه ای بین این مدل و مدلهای امنیتی دیگر انجام شودو درانتها یک ارزیابی نسبت به نقاط قوت این مدل ارائه گردد.