سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات در قرن بیستم یکم که از آن عنوان عصر اطلاعات و ارتباطات شبکه ای یاد کردند که باعث کم کردن زمان انجام محاسبات، دقیق تر شدن پردازش دا ده ها، سهولت تبادل اطلاعات و کم کردن هزینه داده و ستد شده است این فناوری توانسته است معظلات فناوری های قبلی را مرتفع کند. از جمله این معظلات فاصله های مکانی و زمانی در انتقال اطلاعات هستند که مانع کارایی منابع انسانی و ایجاد مشکلاتی در میان سکونت هاهای روستایی شده است از دیگر موانع رفت و آمد های زیاد، اختلاف در آگاهی و اطلاعات، واسطه ها، عدم شناخت موقعیت ها و در نتیجه عدم استفاده درست از فرصت ها و به هم خوردن تعادل توسعه و مهاجرت های روز افزون و غیره می شود. در صورت استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات ما می توانیم این معضلات را تا حد امکان از بین ببریم. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندهای توسعه روستاها و کاهش معظلات آ نهاست. در ارائه و تدوین این مقاله از روش کتابخانه، توصیفی و تحلیلی استفاده شده است و نتیج هاش این است که روستاها نقش مستقلی در توسعه می توانند ایفا کنند شاید نیاز روستاها به استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات حتی بیشتر از شهرها باشد. و در نهایت به ارائه راهکارها و پیشنهادات پرداخته شده است.