سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اطهر نورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

در جهان در حال تحول ما هر زمان گروهی از فعالیت های اقتصادی – اجتماعی طرف توجه بیشتر واقع می شوند و منافع و اهمیت یا محدودیت ها و موانع پیش روی آنها مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. شاید از این منظر بتوان دهه پایانی قرن بیستم میلادی و سالهای نخست قرن بیست و یکم را عصر توجه به گردشگران خواند حجم مطالبی که درباره ی این صنعت و فعالیت های مرتبط با آن درجهان منتشر می شود چندان چشمگیر و وصف اهمیتی که از آن بیان میشود چنان بی مانند است که به همین مناسبت آن را صنعت قرن بیست و یکم می خوانند براساس برآورد سازمان تجارت جهانی رشد عمومی صنعت توریسم تا دو دهه دیگر بطور میانگین به ۱/۴% درسال خواهد رسید صنعت توریسم حدود ۲۰۰ میلیون شغل ایجاد می کند و حدود ۱۰% کل مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته است. این در شرایطی است که کشور ایران جهت بازسازی صنایع سرمایه گذاری و کاهش وابستگی به تولید نفت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی و بالاخره ایجاد فرصتهای شغلی و رفع کاهش بیکاری جوانان امروزه بیش از هر زمان دیگر به استفاده معقول از توانهای گردشگری خود نیازمند است در استان کردستان حدود یک هزار و دویست وسی و چهار اثر باستان شناسایی شده که شامل تپه خانه مسجد مجموعه پل و حمام می باشد و حدود پانصد اثر از آنها در فهرست اثر ملی به ثبت رسیده است براین اساس در این پژوهش به بررسی تحلیل عوامل موثر برگسترش گردشگری در استان کردستان با استفاده از مدل SWOT پرداخته شده است روش تحقیق کاربردی و براساس ماهیت از نوع تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است.